Kategorie: Zentrum / Norden

Limpertsberg – Autopedestre – 7,7km

Höchster Punkt: 330m
Tiefster Punkt: 290m

Schoenfels – Autopedestre 2 – 9,88km

Bergauf, Bergab: 240m
Höchster Punkt: 350m
Tiefster Punkt: 240m

Esch-Sauer – Autopedestre 1 – 9,06km

Bergauf, Bergab: 370m
Höchster Punkt: 510m
Tiefster Punkt: 320m

Binsfeld – Autopedestre – 9km

Bergauf, Bergab: 220m
Höchster Punkt: 500m
Tiefster Punkt: 290m

Bavigne – Autopedestre – 9,3km

Bergauf, Bergab: 260m
Höchster Punkt: 410m
Tiefster Punkt: 330m

Vianden – Nat’Our Route 5 – Vianden-Falkenstein (D) – 12,5km

Bergauf, Bergab: 520m
Höchster Punkt: 460m
Tiefster Punkt: 220m

Bonnevoie – Autopedestre – 8,72km

Bergauf, Bergab: 210m
Höchster Punkt: 290m
Tiefster Punkt: 260m

Bridel – Autopedestre – 8,36km

Bergauf, Bergab: 140m
Höchster Punkt: 380m
Tiefster Punkt: 300m

Howald – Autopedestre – 4,92km

Bergauf, Bergab: 110m
Höchster Punkt: 310m
Tiefster Punkt: 260m

Mersch – Autopedestre – 9,6km

Bergauf, Bergab: 250m
Höchster Punkt: 360m
Tiefster Punkt: 220m

Hoscheid – Klangwee – 6,27km

Bergauf, Bergab: 250m
Höchster Punkt: 510m
Tiefster Punkt: 280m

Boxhorn – Autopedestre – 12,17km

Bergauf, Bergab: 260m
Höchster Punkt: 510m
Tiefster Punkt: 400m

Beringen – Autopedestre – 6km

Bergauf, Bergab: 190m
Höchster Punkt: 390m
Tiefster Punkt: 220m

Brachtenbach – Autopedestre – 7,51km

Bergauf, Bergab: 230m
Höchster Punkt: 520m
Tiefster Punkt: 380m

Bourscheid – Autopedestre – 10,75km

Bergauf, Bergab: 390m
Höchster Punkt: 520m
Tiefster Punkt: 240m

Insenborn – Autopedestre – 9,32km

Bergauf, Bergab: 270m
Höchster Punkt: 510m
Tiefster Punkt: 340m

Rollingen – Autopedestre – 6,5km

Bergauf, bergab: 220m
Höchster Punkt: 360m
Tiefster Punkt: 230m

Lorentzweiler – Autopedestre – 9,5km

Bergauf, Bergab: 280m
Höchster Punkt: 480m
Tiefster Punkt: 260m

Cessange – Autopedestre – 8,8km

Bergauf, Bergab: 70m
Höchster Punkt: 340m
Tiefster Punkt: 320m

Vianden – Autopedestre 1 – 9km

Bergauf, Bergab: 350m
Höchster Punkt: 310m
Tiefster Punkt: 150m

Surré – Autopedestre – 6,6km

Bergauf, Bergab: 170m
Höchster Punkt: 450m
Tiefster Punkt: 340m

Koetschette – Autopedestre – 10,5km

Bergauf, Bergab: 230m
Höchster Punkt: 530m
Tiefster Punkt: 410m

Sandweiler – Quellenrundweg – 6,4km

Bergauf, Bergab: 120m
Höchster Punkt: 370m
Tiefster Punkt: 300m

Holler – Autopedestre- 7km

Bergauf, Bergab: 130m
Höchster Punkt: 560m
Tiefster Punkt: 490m

Rambrouch – Autopedestre – 11km

Bergauf, Bergab: 210m
Höchster Punkt: 510m
Tiefster Punkt: 370m

Arsdorf – Autopedestre – 9,9km

Bergauf, Bergab: 281m
Höchster Punkt: 487m
Tiefster Punkt: 362m

Luxemburg – Autopedestre – 5,5km (10km)

Bergauf, bergab: 190m
Höchster Punkt: 300m
Tiefster Punkt: 230m

Heisdorf – Autopedestre – 8,3km

Bergauf, Bergab: 230m
Höchster Punkt: 380m
Tiefster Punkt: 220m

Heiderscheid – Autopedestre – 7,9km (9,3km)

Bergauf, Bergab: 360m
Höchster Punkt: 490m
Tiefster Punkt: 270m

Heffingen – H2 – (5,9km) 6,6km

Bergauf, Bergab: 110m
Höchster Punkt: 410m
Tiefster Punkt: 330m

Bonnevoie – Marder – 6,6km (8km)

Bergauf, Bergab: 110m
Höchster Punkt: 290m
Tiefster Punkt: 230m

Bauschleiden/Arsdorf – Naturpur- Misärsbreck – 7,6km

Bergauf, Bergab: 230m
Höchster Punkt: 450m
Tiefster Punkt: 320m

Tadler – Autopedestre – 4,8km

Bergauf, Bergab: 150m
Höchster Punkt: 460m
Tiefster Punkt: 330m

Itzig – Autopedestre – 8km

Bergauf, Bergab: 173m
Höchster Punkt: 346m
Tiefster Punkt: 267m

Esch-Sauer – Autopedestre 2 – 4,6km

Bergauf, Bergab: 130m
Höchster Punkt: 400m
Tiefster Punkt: 300m

Nommern – Autopedestre 1 – 6km

Bergauf: 100m, Bergab: 90m
Höchster Punkt 390m, Tiefster Punkt: 300m

Hesperange – Autopedestre- 5km

Bergauf, Bergab: 80m
Höchster Punkt: 340m,
Tiefster Punkt: 280m

Reisdorf – R2 – 3km

Bergauf: 140m, Bergab: 130m
Höchster Punkt: 219m, Tiefster Punkt: 138m

Bonnevoie – Godchaux-Rundweg – 3,7km

Bergauf, Bergab: 60m
Höchster Punkt: 310m,
Tiefster Punkt: 250m